Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY

w formie kartek z kalendarza

 

 

Nauczycielka języka polskiego Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych- Hanna Jachimska, dostrzegając potencjał intelektualny młodzieży z gminy Tuszyn, podjęła się niesamowitego, wręcz wydawać by się mogło, nierealnego trudu utworzenia szkoły ponadpodstawowej.

Jej zamierzenia znalazły uznanie i przychylność ze strony entuzjastów szkolnictwa na poziomie średnim. Zadanie graniczyło niemalże  z cudem, ale dzięki zaangażowaniu p. H. Jachimskiej i życzliwości osób, data 23 stycznia 1995r. na trwałe zapisała się w naszej historii. Tego dnia zgodnie z ustawą o systemie oświaty podpisano akt założycielski utworzenia w Tuszynie i wpisania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych do rejestru szkół.

Placówka zostaje założona z dniem 1 kwietnia 1995r. a funkcjonować zacznie od

 01 września 1995r.

1 kwietnia 1995r. Pani H. Jachimska, po wygranym konkursie, otrzymuje z rąk Kuratora Oświaty w Piotrkowie Tryb. powołanie na stanowisko dyrektora szkoły.

Gmina wskazała tymczasową lokalizację na terenie Przedsiębiorstwa Transportowo – Sprzętowego Drogownictwa, która przyjęta zostaje przez Kuratora Oświaty w Piotrkowie Tryb.

Dnia 1 września 1995r.  ma miejsce inauguracja roku szkolnego 1995/96 najmłodszej, najmniejszej i najbardziej tajemniczej szkoły średniej w województwie piotrkowskim.

20 lutego 1996r. –tego dnia w naszej szkole odbywa się doniosła uroczystość – ślubowanie pięćdziesięciorga pierwszaków.

21 czerwca 1996r. – pierwsze zakończenie roku szkolnego 1995/96. Wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymują promocję do klasy drugiej.

Kolejne trzy lata umocniły wszystkich w przekonaniu, że mimo wątpliwości i zawirowań edukacja w tuszyńskiej szkole średniej jest możliwa i przynosi efekty.

Styczeń 1999rok –kraj przeżywa reformę administracyjną, organem prowadzącym dla naszej szkoły staje się Starostwo Powiatowe Łódź-Wschód, na czele którego staje Pan Starosta Mirosław Jan Owczarek, a odpowiedzialnym za sprawy oświaty na terenie naszego powiatu zostaje Pan Starosta Sławomir Pęciak. Od tego czasu nadzór pedagogiczny sprawuje nad nami Łódzki Kurator Oświat, a Pani Kurator Dorota Szafran od początku otacza nas troskliwą opieką.

Na pierwszej linii kontaktu merytorycznego, nadzór pedagogiczny sprawuje starszy wizytator Pani Grażyna Źródlak, której życzliwość i kompetencje przyniosą efekty w postaci coraz wyższych wyników nauczania.

Dnia 16 stycznia 1999r.  ma miejsce doniosłe wydarzenie dla całej społeczności szkolnej- pierwsza studniówka- zabawa trwała do białego rana.

11 i 12 maja 1999roku –ma miejsce pierwsza w historii szkoły matura. Odbyła się w zaadaptowanej hali pofabrycznej, która po kosmetyce wyglądała jak prawdziwa aula maturalna.

Wrzesień 1999 roku- w piątym roku istnienia szkoły, dzięk wrażliwości Pana Starosty i całej Rady Powiatu, przy zrozumieniu problemów lokalowych przez Pana Burmistrza Tuszyna i Radę Gminy, podjęto decyzję o tymczasowej lokalizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na I piętrze budynku Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie, gdzie życzliwie przyjęci zostaliśmy przez dyrektora Jarosława Radosa.

W 2000roku- przeżywaliśmy drugą studniówkę, drugą maturę i kolejną przeprowadzkę, tym razem na parter Gimnazjum nr 1.

2001r. –to rok trzeciej już z kolei studniówki i matury oraz rok wielkich nadziei na wymarzony i upragniony „własny dom”.

Rok szkolny 2001/2002-rozpoczął się niezwykle doniosłą uroczystością.

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek wmurował kamień węgielny pod budowę siedziby dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, a było to tak:

Z inicjatywy Starostwa Łódzkiego – Wschodniego doszło do porozumienia o współfinansowaniu budowy tak wielkiego  i społecznie oczekiwanego przedsięwzięcia dla dobra przyszłości młodego pokolenia Tuszyna  i okolic, przez dwa Samorządy: Samorząd Powiatowy i Gminny.

Po siedmiu latach istnienia szkoły, w 11 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji, stało się to, z czego jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i dumni- mamy własną szkołę!

Dzięki mądrym decyzjom Pana Burmistrza Tadeusza Walasa, Szefów Samorządów, Pana Starosty Mirosława Jana Owczarka ,przy zrozumieniu i akceptacji Państwa Radnych, dzięki zaangażowaniu sponsorów i rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem osoby Pana Włodzimierza Berezińskiego, szkoła, która przez wiele lat funkcjonowała w sferze marzeń i oczekiwań, dzisiaj, na naszych oczach stała się faktem.

W historii każdej szkoły ważne miejsce odgrywa jej patron. Wiosną tego roku Samorząd Uczniowski wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia ankiety wśród uczniów.

Propozycji było kilka : Zjednoczona Europa, Stefan Żeromski, Wisława Szymborska.

Cieszyły się one uznaniem. Jednak żadna z nich nie znalazła 100% akceptacji społeczności uczniowskiej, jej rodziców i rady pedagogicznej.

Czy 100% akceptacja jest w ogóle możliwa? Tak. Niekwestionowanym autorytetem dla nas wszystkich jest i zawsze będzie nasz papież Jan Paweł II, który osobiście poświęcił na mszy św. w Krakowie na Błoniach w dn. 18 sierpnia 2002r. ufundowany przez sponsorów sztandar naszej szkoły, który stal się dla nas wartością bezcenną.

Kończymy już prezentację kartek z kalendarza, kolejne zapiszą się z pewnością równie ważnymi wydarzeniami, te przedstawione przyćmi nieco pędzący nieubłaganie czasu, ale w pamięci wszystkich zostaną Ci, dzięki którym znaleźliśmy się tutaj i szkoła, która służyć będzie nauczaniu i wychowaniu młodzieży.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2013 20:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Wójcik
Ilość wyświetleń: 2595
01 października 2013 18:37 (Monika Wójcik) - Zmiana treści zakładki.
30 września 2013 14:46 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
30 września 2013 14:42 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie BIP Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie::Witamy na stronie BIP Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie::